Anlasmalı Kurumlar

SGK

SGK

Emekli Sandığı

Emekli Sandığı

Bağ-kur

Bağ-kur

Hizmetlerimiz

Ekokardiyografi
Efor Testi
Ritim Holter
Tansiyon Holter
EKG
Kalp Pili Uygulaması
Koroner Anjiyografi
Koroner By-pass
Periferik Anjiyografi
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS)
TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ
Eforlu Elektrokardiyografi
Kardiyoloji Muayesinesi
Evde Kardiyoloji Hizmetleri
Ekokardiyografi

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) içyapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak, kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir. Ekokardiyografi Yöntemleri Nelerdir?…

Devamını Oku
Efor Testi

Efor Testi Nasıl Yapılır Hastanelerde efor testi, “treadmill” adı verilen motorlu koşu bandı üzerinde kardiyolog doktor ve teknisyen denetiminde yapılmaktadır. Göğsünüze EKG kaydı amacıyla elektrodlar yapıştırılacak istirahat koşullarında nabız ve tansiyonunuz ölçülecektir. Ardından yatarken, ayakta ve bir…

Devamını Oku
Ritim Holter

Ritim Holter Tetkiki (veya Holter monitor) Kalp atımlarının elektrokardiyografik olarak 24 saat boyunca (bazı yeni cihazlarda bu süre 48-72 saate kadar uzayabilir) kayıt edilmesidir. Çoğunlukla kişinin normal günlük hayatı sırasında kalp ritmini izlemek için kullanılır. Kullanım alanları:…

Devamını Oku
Tansiyon Holter

HOLTER TANSİYON Kola takılı kalıp tansiyonu belli aralıklarla otomatik olarak ölçüp kaydeden ve sonra bunun dökümünü veren bir cihazdır. Hangi aralıklarla ölçüm yapması istenirse (mesela her saat veya yarım saatte bir ölçüm için) programlanır ve hastanın kendisi…

Devamını Oku
EKG

EKG nedir? Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olması) kaydeden bir cihazdır. Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini,…

Devamını Oku
Kalp Pili Uygulaması

Kalp pilleri nasıl takılır? Kalp pilleri takılış amacına göre 2’ye ayrılır: Geçici kalp pili Geçici kalp pilleri acil durumlarda veya anormal kalp ritmi altında yatan nedenin düzeleceği bekleniyorsa (örn. ilaca bağlı kalbin yavaş çalışması) kullanılır. Ayrıca kalıcı…

Devamını Oku
Koroner Anjiyografi

Koroner damarlarında herhangi bir problem olduğu düşünülen kişilere uygulanan invaziv (girişimsel) bir işlemdir. Koroner Anjiografi işleminin amacı; kalbimizin damarlarının görüntülenmesi ve nasıl tedavi edileceği hakkında karar vermek için seri filmler çekmektir. Koroner Anjiografinin yapılma nedenleri Klinik Tanıyı…

Devamını Oku
Koroner By-pass

Kalbin kendi damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın ilerisine, vücudun başka yerlerinden alınan damarlarla damar köprüleri oluşturma işlemine “koroner by-pass ameliyatı” denir. Koroner Damar Hastalığı Koroner arterler, kalbin etrafını çevreleyen ve kalp kasını besleyen atardamarlardır. Üç ana koroner arter…

Devamını Oku
Periferik Anjiyografi

Periferik Arter Hastalıklarında Perkutan Girişimler 1. Arter nedir? Periferik arter nedir? Arterin Türkçe karşılığı ‘atar damar’dır. Atar damarlar kalpten pompalanan kanı taşıyan boru sistemi olarak tanımlanabilir. Beyin, kaslar, kollar, bacaklar, akciğerler, deri, karın içindeki tüm organlar (karaciğer,…

Devamını Oku
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS)

Basitçe, kalp kasına ulaşan kan miktarı değerlendirilerek kişide koroner arter hastalığı (KAH) bulunup bulunmadığının anlaşılmasına yarayan bir görüntüleme yöntemidir. Nasıl gerçekleştirilir ? Film için düşük miktarda radyasyon içeren bir radyoaktif ilaç; uygulanacak stres testinin sonunda (egzersiz veya…

Devamını Oku
TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ

Transözefageal ekokardiyografi (TÖE), ekokardiyografik incelemenin göğüs duvarı yerine yemek borusundan yapılmasıdır. Yemek borusu kalbin taban (arka) ısmına çok yakındır. Ayrıca yemek borusunun duvar kalınlığı göğüs duvarına göre çok daha azdır. Bu nedenlerden dolayı, TÖE sırasında daha kaliteli…

Devamını Oku
Eforlu Elektrokardiyografi

IEFORLUELEKTROKARDİYOGRAFİ Efor testi gittikçe artırılan ve sıkı sı­kıya denetlenen standart fiziksel etkinlik sırasında yapılır. Amacı hastada koroner yetmezlik bulunup bulunmadığını ortaya koymak ve bazı özel ölçütler aracılığıyla hastalığın ağırlığını belirlemektir. Fiziksel güç harcama sırasında hasta­nın oksijen tüketimi…

Devamını Oku
Kardiyoloji Muayesinesi

Elektrokardiyografi (EKG): Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir. EKG kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve belirtiler ile birlikte değerlendiğinde, diğer tahlil ve filmler de göz önünde…

Devamını Oku

Doktorlarımız

Makaleler

gogus_hastaliklari
Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Nelerdir? Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer…

Devamını Oku
kalp1_zpsaa30aa07
Kalp Krizi

Kalp krizi kalbi besleyen damarlar olan koroner damarlarda tıkanıklık olduğunda bu tıkanıklığın kalpte beslediği kalp kası bölgesinde ölüm infaktüs olmasıyla…

Devamını Oku
kalp
Eyvah Kalbim Ağrıyor!

Yaşamımızın pek çok döneminde deneyimlediğimiz göğüs ağrısını, bazen hafife alır basit bir üşütme diye geçiştiririz, bazen de olduğundan fazla abartıp…

Devamını Oku